Детски театри в Шартр

28 August 2017

72 филиформени архитектурни мрежи 2.90 x 2.50 / състоящи се от единични нишки с трапецовидно сечение 30 x 50 x 50 височина. Архитектурни мрежи от BSI с метални фибри, единствено “бетоново” решение, което може да отговори на нелинейната форма на нишките, при липса на арматура в този вид бетон.