Касторама в община Серис

28 August 2017

162 облицовъчни панела 2.20 x 1.60, с минимална дебелина 20 мм.

Тези фасадни панели от BSI с метални фибри, позиционирани по двойки, беизбрано да бъдат от BSI заради лекотата им и възможността на този бетон да бъде оцветен. Непропускливостта и липсата на армировка правят възможно намаляването на дебелината с 20 мм