Международен център на пещерното изкуство Ласко IV

13 January 2017

Генералният Съвет повери на дружество ААВ реализацията на геоложката част от възпроизвеждането на първообраза на цялата пещера.
Целият проект, реализиран върху площ от 8 500 м², включва точното копие на 1 500 м² стени и тавани, 1 000 м² от които ни бяха поверени.
Една година проучване и подготовка, след това почти една година изграждане на обекта, бяха необходими за възпроизвеждането на точния релеф, геологията и цветовете на стените и таваните.
Откриване през декември 2016г.