Парижка консерватория

28 July 2017

Реализация на 32 греди във форма на Т от металносив BSI с метални фибри, за поддържане на остъклена част. Всяка част е с постоянна дебелина, но с различна дължина между 8 и 11,70м. 15 греди имат между 3 и 4 запазени места за осветление – обем на BSI = 26 м3