Сентрал Ашер

28 July 2017

180 допълнително напрегнати черупки, във форма на нагънато платно.

12.40 x 1.80 x 3.00 м височина.

Тези черупки от BSI с метални фибри, с дебелина 50 мм, се използват като покривни елементи на лечебните басейни. Материалът BSI бе избран заради непропускливостта му и изключителната му устойчивост на агресивни вещества, излъчвани от водите, съдържащи се в тези басейни. 72 филиформени архитектурни мрежи 3.50 x 3.20 (минимална дебелина 25 мм).

Тези архитектурни мрежи са произведени от бял BSI с метални фибри. BSI позволява освобождаване от арматури и предлага тотална устойчивост в агресивна среда.

80 носещи рамки 3.00 x 2.40.

Тези рамки от BSI с метални фибри носят черупките. BSI позволява намаляване на структурните размери на тези елементи.