Уайл Уади Дубай

28 август 2017

Реализация до ключ на всички декори в аквапарка – Стари храмове и изкуствени скали (25 000 м² декори със сюжетни идеи).