Учебен комплекс във Френ

28 август 2017

Реализация на ограда от бял BSI около един учебен комплекс и една спортна зала.

Тази ограда се състои от 124 панела архитектурна мрежа от бял BSI със синтетични фибри:

– височина = 3,40m

– ширина = 1,825 m

– дебелина от 60 до 80мм

В долната част на панела, реализация на откос с височина 10 см и дължина 20 см, с цел фиксиране на панела върху лонгарина от армиран бетон с помощта на 2 х 2 фиксиращи пръти.