Макетът – Къмпинг Калифорния

28 август 2017

За да се уточни проекта с клиента, дружество ААВ реализира обемен макет, който послужи за основа.