Ректорат в Дижон

28 August 2017

Реализация на повече от 1050 облицовъчни плочи от бял BSI със синтетични фибри за новия ректорат в Дижон. Размерът на панелите варира на дебелина според дължините и ширините (от 35мм до 60 мм). Няма идентични панели.