Правна информация

Идентификация на сайта

Наименование на сайта: Atelier Artistique du Béton (Артистично ателие за бетон)

Пълен URL на сайта : http://www.aab-fr.com

 

Идентификация на притежателя на сайта

Търговско наименование и форма: Atelier Artistique du Béton SAS

Седалище на дружеството: 1, Rue Blaise Pascal 77720 Mormant

Имейл за контакт : contact@aab-fr.com

Телефон за контакт: +331 64 06 55 20

 

Номера за идентификация

SIRET : RCS Melun B 351 281 118

Дружествен капитал: 152 449,02 евро

Номер по ДДС (Данъчен кодекс, чл. 286 ter) : FR 58 351 281 118

 

Публикуване на интернет сайта:

Директор на публикуването: Никола Фелдкирхер

Отговорник за редакцията: Шандрин Басуамина

Уебмастер на интернет сайта: Шандрин Басуамина

 

Проектант на интернет сайта:

Настоящият интернет сайт е реализиран от агенция Web JIBE SET SAS, с капитал 1 000 €

Седалище на дружеството: 37 rue des Mathurins 75008

Paris SIRET : R.C.S Paris 528 658 248

Имейл за контакт : contact @jibeset.fr

Телефон за контакт: 01 40 67 06 27

 

Хостинг на интернет сайта:

Хостингът е осигурен от GANDI SAS, с капитал 300 000 €

Седалище на дружеството: 63-65 boulevard Massena à Paris (75013) France

SIRET : 423 093 459 RCS PARIS

Телефон за контакт: 01 70 37 76 61