Нашето ноу-хау

Декоративните проекти, които са ни поверявани, се развиват във две фази: първата позволява определяне рамките на проекта, а втората изпълнението му.

Да Ви придружим при концепцията на проекта Ви

1274x750-notre-savoire-faire-1

Първата фаза, преди реализацията, трябва да премине през четири етапа, с подкрепата на нашите екипи.  Дефинирането на концепцията следва максимално изразените желания и ни позволява да изготвим техническата спецификация.

След това се работи върху дизайна и обемния анализ. В действителност, предварителният бюджет се определя въз основа на проучването на общите обеми на декорацията, както и на анализа на техническите изисквания и на граничните повърхности,

1274x750-notre-savoire-faire-2

След това, нашият екип се посвещава на реализацията на макета и на изработката на образците. Включването на техническите елементи ни води до доуточняване на бюджета. Окончателното техническо проучване, валидирано от архитекта, включва план за изпълнение, но също така и окончателните суми, които зависят от избраните опции.

 

Да Ви придружим в изработката на проекта Ви

Втората фаза води до реализация на проекта, в съответствие с предварително одобрените планове за реализация.

Монтажът позволява ситуирането, необходимо за утвърждаване реализуемостта на дадените планове. След това се адаптира планирането, в зависимост от техническите условия на обекта, а образците се утвърждават окончателно.

ААВ оказва помощ при овладяването на съоръжението. Нашият екип, с голям опит в управлението на проекти, Ви оказва помощ и дава съвети при реализацията на декорите в тяхната цялост. Различни специалисти по декорация участват също за проследяване напредването на обекта.

 

След това се включва изработката на декорите от бетон и с това, довършването на проекта.

 

Накрая, обектът се предава с приемателен акт без резерви.  Довършителните работи се извършват съгласувано между различните участници, а работните планове, както и договорните документи се предават на пълномощника.

Нашите реализации
За повече информация